അശറ മുബശ്ശറ ക്വിസ് : ഫലം പ്രസിദ്ധീകരിച്ചു

SKSSF THRISSUR     May 25, 2020    ഒന്നാം സ്ഥാനം
______________
നിഷാർ കെ എ കരിക്കാട്
സഈദ് മുഹമ്മദ് ഡൽഹി
ഫൗസിയ വിഎസ് ഡൽഹി
മുഹമ്മദ് സലാഹ് കൈപ്പമംഗലം

രണ്ടാം സ്ഥാനം
______________
മുസ്തഫ റഹ്മാനി പി എ വെട്ടിക്കാട്ടിരി
മുഹമ്മദ് ആദിൽ പിഎസ് മതിലകം
മുഹമ്മദ് ഇർഷാദ് കൊപ്പം
മുഹമ്മദ് സഹൽ കൈപ്പമംഗലം

മൂന്നാം സ്ഥാനം
______________
ഷിബ് ലി മലപ്പുറം
റഫീഖ് മണ്ണാർക്കാട്
മുഹമ്മദ് ഷറഫുദ്ദീൻ മണ്ണാർക്കാട്
മുഹമ്മദ് സുഹൈൽ എം എ തൊഴുപ്പാടം
ഷാജഹാൻ കെ എ പൊട്ടങ്കോട്
ഹാഫിസ് അഹമ്മദ് മിസ്ബാഹ് കൊരട്ടിക്കര
മുഹമ്മദ് ഹാഫിസ് പി എച്ച് 
നൈസ ഫാത്തിമ സിദ്ദീഖ് 
_______________________
www.skssfthrissur.com

About us

Common

FAQ's

FAQ's

© 2018-2020 SKSSF Thrissur. .